Zarządzanie informacją bazuje na powiązaniu danych z ich wartością biznesową
i znaczeniem dla funkcjonowania firmy.

Zarządzanie danymi na każdym etapie cyklu życia informacji  musi uwzględniać:

 • kontekst zastosowania,
 • wymagania prawne wymagane okresy archiwizowania dotyczące
  niektórych rodzajów danych.
 • optymalizację całego systemu pamięci zewnętrznej. – optymalizowanie
  użytkowania dysku z uwzględnieniem priorytetu i wag przypisanych
  ważności zapisywanych na nim danych, oraz
 • zapewnienie ciągłego audytu dostępnego dla wszystkich, którzy tego
  potrzebują.

W zarządzaniu informacją należy opierać się na czterech podstawowych
założeniach:

 • różne informacje mają różną wartość dla ich właściciela.
 • czas zmienia wartość informacji
 • zasoby IT powinny być przydzielane do danych i aplikacji zgodnie
  z ich znaczeniem dla firmy (krytyczne dane powinny mieć
  przydzielone bardziej niezawodne zasoby i zapewnione lepsze
  usługi składowania i odzyskiwania).
 • dane muszą być zarządzane przez cały czas ich życia – muszą mieć
  odpowiedni poziom zarówno ochrony, jak i dostępności (online,
  offline czy archiwa).

Efektywne użytkowanie zasobów pamięciowych, czyli danych i informacji
powinno obejmować następujące zagadnienia:

 • ochronę danych,
 • replikację,
 • backup,
 • archiwizowanie i usuwanie,
 • zarządzanie nośnikami.