Kwalifikacje urządzeń i systemów inżynieryjnych

4_clean_room

 

 

 

 

Przeprowadzamy kwalifikację dla urządzeń:

 • procesowych (mieszalniki, granulatory, suszarki fluidyzacyjne,
  zbiorniki, mieszadła, itp.),
 • pomocniczych (cieplarki, sterylizatory, myjki, komory laminarne, itp.),
 • typowo produkcyjnych (pakowaczki, kartoniarki, blistkarki, liczarki,
  etykieciarki, tabletkarki, kapsułkarki, dozowaczki itp.),
 • linii produkcyjnych konfekcjonujących.

Przeprowadzamy kwalifikację dla systemów inżynieryjnych i instalacji:

 • wentylacji i klimatyzacji,
 • wody oczyszczonej,
 • ciśnieniowych – sprężonego powietrza i gazów technologicznych,
 • procesowych.