magazyn

 

 

Dla systemów skomputeryzowanych obecnie 
funkcjonujących u Klienta wykonujemy następujące 
czynności:

 • Ocena Ryzyka z której wynika priorytetowa
  lista systemów wymagających walidacji
 • Ocena krytyczności w aspekcie GxP
 • Ocena zgodności systemów skomputeryzowanych 
  z wymaganiami dla elektronicznych zapisów i podpisów
 • Ocena nakładu pracy potrzebnej do uzyskania zgodności
 • Stworzenie Planów walidacji

Zakres walidacji jest zależny od klasyfikacji oprogramowania.

Dla oprogramowania dedykowanego tworzonego w celu spełnienia
specyficznych potrzeb użytkownika jako oprogramowania 
indywidualnego lub rozszerzenia istniejącego systemu wykonujemy 
następujące działania:

 • IQ – Weryfikacja wersji oprogramowania i konfiguracji
 • OQ – weryfikacja pełnej funkcjonalności na zgodność ze Specyfikacją
  funkcjonalną (FS), weryfikacja oprogramowania na zgodność
  ze Specyfikacją oprogramowania (SDS)
 • PQ – weryfikacja funkcjonalności systemu pod kątem wymagań użytkownika
 • AUDYT – Ocena dostawcy w przypadku krytycznych i złożonych aplikacji.