systemy skomputeryzowane

 

 

Prowadzimy walidację systemów skomputeryzowanych
takich jak: 
ERP, MES, WMS, SCADA zgodnie
z wytycznymi 
GAMP 5.

Dla systemów skomputeryzowanych obecnie funkcjonujących u Klienta wykonujemy
następujące czynności:

 • Ocena Ryzyka z której wynika priorytetowa lista systemów wymagających
  walidacji
 • Ocena krytyczności w aspekcie GxP
 • Ocena zgodności systemów skomputeryzowanych z wymaganiami
  dla elektronicznych zapisów i podpisów
 • Ocena nakładu pracy potrzebnej do uzyskania zgodności
 • Stworzenie Planów walidacji

Zakres walidacji jest oczywiście zależny od klasyfikacji oprogramowania.

Na przykład dla oprogramowania dedykowanego tworzonego w celu
spełnienia specyficznych potrzeb użytkownika jako oprogramowania indywidualnego
lub rozszerzenia istniejącego systemu wykonujemy następujące działania:

 • IQ – Weryfikacja wersji oprogramowania i konfiguracji
 • OQ – weryfikacja pełnej funkcjonalności na zgodność ze Specyfikacją
  Funkcjonalną (FS), weryfikacja oprogramowania na zgodność ze Specyfikacją
  Oprogramowania (SDS)
 • PQ – weryfikacja funkcjonalności systemu pod kątem wymagań użytkownika
 • AUDYT – Ocena dostawcy w przypadku krytycznych i złożonych aplikacji.