Audyty i analiza zgodności

iaudyt 01

 

 

 

Prowadzimy audyty wewnętrzne, nazywane audytami strony
pierwszej
.

Wykonujemy je w imieniu danej organizacji np. dla potrzeb przeglądu zarządzania
lub innych celów wewnętrznych.

Wyniki tych audytów mogą stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania
przez nią zgodności z konkretnymi wymaganiami (np. wytycznymi GxP, normami ISO itp).

 Audyty te, prowadzimy zgodnie z przyjętymi zasadami, jako niezależne badania
zgodności działań w zakresie wdrożonych systemów zapewnienia jakości i ich
wyników (skuteczności działań) z wymaganiami, regulacjami ustawowymi oraz założonymi
celami (kryteriami audytu).