Monitoring parametrów

termohigrometr-lb525a

 

Ze względu na restrykcyjne wymagania Systemów
Zapewnienia Jakości
szczególnie obowiązujące
w przemysłach farmaceutycznym i spożywczym 
istnieje
konieczność 
nadzorowania temperatury i wilgotności
powietrza 
w przemyśle podczas produkcji, transportu
i przechowywania.

Stawiane wymagania MODEPHARM spełnia poprzez następujace usługi:

  • kwalifikacja pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych,
  • mapowanie rozkładu temperatury i wilgotności w przestrzeniach pomieszczeń,
  • projektowanie, instalacja i walidacja systemów monitorowania, rejestracji i archiwizacji,
  • parametrów klimatyzacyjnych,
  • instalacja modemów telefonii komórkowej GSM do transmisji radiowej SMS/GPRS 
    do ostrzegania o stanach alarmowych.