Kwalifikacja i walidacja

leki

 

 

Firma MODEPHARM oferuje kompletny zakres prac
walidacyjnych, które realizowane są na wszystkich
poziomach realizacji projektów oraz cyklu życia walidacji:

 • Główny Plan Walidacji
 • Ocena Wpływu na Jakość Produktu
 • Analiza Krytyczności oraz Ryzyka
 • Kwalifikacja Projektu DQ
 • Kwalifikacja Instalacyjna IQ
 • Kwalifikacja Operacyjna OQ
 • Kwalifikacja Eksploatacyjna PQ
 • Walidacja Procesu VP
 • Walidacja czyszczenia CV
 • Walidacja Systemów Skomputeryzowanych

Prace walidacyjne obejmują także swoim zakresem:

 • Analizę ryzyka
 • Tworzenie dokumentacji kwalifikacyjnej i walidacyjnej
 • Przeprowadzanie i/lub uczestniczenie w testach
 • Formułowanie wniosków
 • Doradztwo w zakresie likwidacji niezgodności