Pracownicy firmy MODEPHARM jest wielodyscyplinarnym zespołem
składającym się 
naukowców, biotechnologów, inżynierów, wykwalifikowanych
techników i specjalistów oprogramowania z dużym doświadczeniem w branży
farmaceutycznej. Jesteśmy kompetentni w rozwiązywaniu problemów
i satysfakcjonująco odpowiadamy na złożone wymagania naszych klientów.