kosmetyki

 

Producenci produktów kosmetycznych są odpowiedzialni
za bezpieczne i higieniczne warunki produkcji. W związku tym
każdy producent powinien opracować, wdrożyć i utrzymywać
odpowiedni do swoich wymagań i do specyfiki produkcji system
zapewnienia jakości wraz z dokumentacją.

MODEPHARM, korzystając ze wskazówek zawartych w normie PN – EN ISO 22716:2007
Kosmetyki – Przewodnik GMP
pomaga zidentyfikować i zminimalizować zagrożenia dla
bezpieczeństwa użytkowników wyrobów kosmetycznych, poprzez;

 • kontrolę potencjalnych źródeł zanieczyszczenia produktu
 • wprowadzenie procedur obsługi środowiska wytwarzania
 • weryfikację systemu dostępu do infrastruktury produkcyjnej
 • sprawdzenie stosowanych w produkcji materiałów i wyrobów
 • identyfikację negatywnego wpływu nieodpowiednich urządzeń lub ich działania
 • zdefiniowanie kontroli wnikania szkodników, zarządzanie odpadami i zapewnienia
  odpowiednich standardów w zakresie higieny i czystości.
 • zmniejszenia ryzyka zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych 
  wprowadzanych do produktu przez personel.
 • zdefiniowanie zasad bezpieczeństwa dla obiektów i urządzeń