Ocena wpływu na jakość

Analiza ryzyka 02

 

 

 

Prowadzimy oceny wpływu urządzeń oraz systemów
inżynieryjnych na jakość produktu.

W drodze oceny otrzymujemy obiekty o wpływie bezposrednimpośrednim 
bez wpływu.

Dla urządzeń i systemów o wpływie bezpośrednim identyfikujemy przyrządy
pomiarowe
 lub inne elementy krytyczne, których dysfunkcja mogłaby mieć
wpływ na jakość produktu.

Ocena wpływu pozwala na zastosowanie odpowiednich programów testowych
i podejścia kwalifikacyjnego.

Przy ocenie wpływu wykorzystujemy wiedzę personelu techniczno-technologicznego
klienta.