Mapowanie rozkładu temperatury

Dla obszarów przechowywania i magazynowania w firmach
produkcyjnych 
i hurtowniach farmaceutycznych, lodówkach,
chłodniach, zamrażarkach wykonujemy:

  • pomiary rozkładu temperatury i wilgotności (mapowanie) oraz
  • wyznaczamy profil temperaturowy.

Dane zarejestrowane podczas pomiarów wykorzystujemy jako:

  • dane wyjściowe do walidacji obszarów magazynowych, chłodni, zamrażarek,
  • dowód zgodności z wymaganiami prawnymi – GMP, HACCP
  • dowód zgodności z wymaganiami systemowymi podczas prowadzonych auditów,
  • wytyczne do wyznaczenia miejsc krytycznych, w których należy umieścić czujniki 
    monitorujące środowisko

Mapowanie rozkładu temperatury wykonujemy dla obiektów, które wymagają
kilkuset punktów pomiarowych jak i dla małych kilkupunktowych pomiarowo przestrzeni.

Dane pomiarowe zbieramy przy pomocy rejestratorów parametrów z odpowiednią,
ustaloną częstotliwością.

Standardowo mapowanie dla jednego obiektu zostaje wykonane w okresie 7 dniowym
(czasem dłuższym o ile jest to konieczne) w porze letniej i zimowej.

Raport z wykonanych pomiarów wraz z certyfikatami dla czujników pomiarowych
przekazujemy klientowi w wybranej przez niego formie.