Walidacja systemów monitorujących parametry klimatyzacyjne

magazyn

 

Wykonujemy walidację systemów monitorujących
parametry klimatyzacyjne w obszarach magazynu
wymagających utrzymania określonych zakresów wartości 
tych parametrów przeprowadzamy następujący zakres 
czynności:

 • opracowanie Specyfikacji Wymagań Użytkownika – zgodnie wymaganiami
  regulacyjnymi i specyficznymi Klienta,
 • przygotowanie Funkcjonalnej Specyfikacji Projektowej,
 • przegląd / kwalifikacja Projektu (DQ) dla systemów projektowanych,
 • mapowania dystrybucji zimna/ciepła w komorach,
 • wyznaczanie miejsc montażu docelowych czujników temperatury dla poszczególnych
  pomieszczeń,
 • kwalifikacja Instalacyjna (IQ) oraz Kwalifikacja Operacyjna (OQ),
 • przeprowadzenie testu Kwalifikacji Procesu (PQ) dystrybucji zimna/ciepła
  w ekstremalnych, projektowych warunkach zewnętrznych.