Filtracja powietrza

 

Oferujemy filtry workowe i maty filtracyjne do instalacji
wentylacyjnych i technologicznych dla przemysłu
farmaceutycznego, spożywczego i motoryzacyjnego.