W procesie walidacji systemow skomputeryzowanych, przy realizacji projektów
wdrożeniowych możemy rozróżnić nastepujace etapy:

I.  Weryfikacja istniejącego systemu jakości, weryfikacja VMP, istniejących procedur
II. Planowanie

1. Stworzenie Specyfikacji Wymagań Użytkownika (Specyfikacja Wymagań
Biznesowych) dla obszarów:

 • finansowego
 • zaopatrzenia
 • sprzedaży i dystrybucji
 • produkcji
 • gospodarki i zapasów
 • zapewnienia jakości

2. Identyfikacja systemów komputerowych
3. Określenie krytyczności systemów skomputeryzowanych z uwzględnieniem
Zapisów i podpisów elektronicznych

4. Ewentualny audit u dostawcy oprogramowania
5. Stworzenie planów:

 • zarządzania dokumentacją
 • kontroli zmian w systemie
 • zarządzania incydentami
 • dostępu do systemu
 • zarządzania konfiguracją
 • specyfikacji jednostki oprogramowania

6. Stworzenie VMP (jeśli konieczne) + VMP dla systemów skomputeryzowanych

III. Testy i szkolenie

1. Ustalenie planów i zakresów testów do oprogramowania
2. Zatwierdzenie protokołów
3. Testy systemowe (IQ)
4. Testy akceptacyjne (OQ)
5. Szkolenie z zakresu walidacji systemów skomputeryzowanych

IV. Implementacja

1. Raporty  i plan korekcji
2. Wdrożenie systemu jakości dla systemów skomputeryzowanych