Bezpieczeństwo informacji

systemy skomputeryzowane

 

 

MODEPHARM dostarcza swoim Klientom zintegrowaną
metodologię efektywnej i spójnej ochrony informacji, w celu
zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód związanych
z nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony procesów
biznesowych Klienta.

Metodologia opiera się na procedurach ustanawiających jednolite podejście do
kategoryzacji informacji oraz zarządzania ważnymi informacjami Klienta, niezależnie
od nośnika i formatu, w którym zostały utworzone lub zaprezentowane.

MODEPHARM pomaga Klientowi ustanowić System Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji. Elementy systemu powstają w drodze analizy ryzyka biznesowego przy
zarządzaniu informacją, tak, by środki ochrony zasobów informatycznych były kosztowo
adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka.