analiza ryzyka 01

 

 

Przeprowadzamy, przy współpracy ze specjalistami klienta, 
analizę ryzyka dla dokonania oceny i opisu parametrów
krytycznych
 dla funkcjonowania danego urządzenia, 
systemu lub procesu.

Analizę ryzyka wykonujemy dla wszystkich prac kwalifikacyjnych i walidacyjnych
począwszy od etapu wymagań użytkownika, wielokrotnie jeszcze przed podjęciem
właściwych działań inwestycyjnych. Dzięki temu mamy możliwość określenia krytycznych
miejsc
 i zagadnień na wczesnym etapie inwestycji.

Do analizy ryzyka wykorzystujemy najbardziej znane metody FMEA, FME(C)A lub GAMP.

Dzięki szczegółowo przeprowadzonemu procesowi opierającemu się na dogłębnej
weryfikacji systemu możemy zagwarantować sprawnie i bezawaryjnie działający system
spełniający wymagania użytkownika, oraz wymagania GMP.